Bedrijf koopt school voor HBO en MBO; Ministerie akkoord

Het telecommunicatiebedrijf Datelnet uit Den Bosch koopt de particuliere hogeschool en school voor middelbaar beroepsonderwijs Rens & Rens in Hilversum. Het bedrijf verwacht hiermee het schaarse aanbod aan adequaat opgeleide telematica-experts te vergroten.

De particuliere school leidt nu 500 technische studenten op tot elektronika-ingenieur of middelbaar elektronicus. Hun diploma's worden erkend door de minister van Onderwijs. De studenten hebben recht op studiefinanciering en een OV-studentenkaart. Anders dan studenten op overheidsscholen betalen ze een hoger bedrag aan collegegeld (5.900 gulden) en krijgen ze een gespecialiseerd lesprogramma dat is ontdaan van algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Duits. En anders dan in het door de overheid bekostigde onderwijs worden de salarissen van de docenten betaald door de school zelf.

Het ministerie van Onderwijs zei vanochtend dat de diploma's erkend blijven en de 500 studenten hun studiebeurs en OV-kaart behouden “zolang de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.' Of het voor het eerst is dat een bedrijf een MBO/HBO-school koopt is onbekend. De woordvoerder: “Maar we leven in een veranderende maatschappij waarin bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zolang de Onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit in orde vindt maakt ons de vorm van de school niet uit.'

Algemeen directeur Hans Brus van Datelnet (1.350 werknemers en een jaarlijkse omzet van 125 miljoen gulden) hecht eraan dat Rens & Rens geen bedrijfsschool wordt. Een onafhankelijke, driekoppige stichting met vertegenwoordigers uit onderwijs, vakbeweging en bedrijfsleven moet waken over de onafhankelijkheid. Daarnaast heeft Brus “de vijftien grootste concurrenten' uit de telecombranche benaderd in de school te investeren. Brus: “We willen uitgroeien tot een soort Nijenrode voor de informatie- en telecommunicatietechniek.'

Datelnet verkoos koop van de particuliere school boven samenwerking met overheidsscholen vanwege onder andere de specifieke schoolcultuur (“geen trage bureaucratie') en het op telecommunicatietechniek gerichte curriculum.

Welk bedrag met de koop van de school is gemoeid, willen betrokkenen niet zeggen. Schooldirecteur Ronald Rens spreekt van “een win-winsituatie'. “Er verandert niks, we beschikken alleen over meer geld. Als u ziet wat er bij ons aan nieuwe apparatuur wordt binnengedragen, kan niemand tegen zijn', zegt Rens. Maar wat gebeurt er met de school als het Bossche bedrijf failliet gaat? “Dat zetten dejuristen op een rijtje.' De koop wordt in december bekrachtigd en geldt met terugwerkende kracht tot afgelopen september, het begin van dit schooljaar.

    • Wubby Luyendijk