AMRUM ; Een oliebestrijdingvaartuig in de Duitse Waddenzee