`Sterkere verlaging landbouwprijzen EU nodig'

De Europese Rekenkamer acht een sterkere verlaging van de bodemprijzen voor landbouwproducten nodig dan de reductie met 10 tot 30 procent die de Europese Commissie wil. De afzetmogelijkheden voor Europese boeren zijn namelijk door de crisis in Azie en Rusland sterk verslechterd. Om nieuwe boterbergen en melkplassen en extra kosten voor exportsubsidies te voorkomen moeten de prijzen verder omlaag. Als gevolg daarvan zullen de uitgaven voor inkomenssteun aan de boeren stijgen, maar de rekenkamer wil die aan een plafond binden. (ANP)