Rente in VS kwart procent lager

De Amerikaanse geldmarktrente is gisteren met een kwartprocentpunt verlaagd tot 4,75 procent, het disconto is eveneens met een kwartprocentpunt verlaagd tot 4,5.

Dat heeft de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, bekendgemaakt. De geldmarktrente is het rentetarief dat banken elkaar in rekening brengen voor korte-termijnleningen, het disconto is het rentepercentage wat de centrale banken in de Fed-districten aan aangesloten banken vragen. Grote banken verlaagden gisteren al direct de prime-rate, het percentage voor leningen aan hun beste klanten.

De `Fed' heeft in minder dan twee maanden de rente in drie gelijke stappen met in totaal driekwartprocent doen dalen. In een toelichting deelde de Fed mee dat op de financiele markten “ongebruikelijke spanningen aanwezig blijven'.

Economen en beleggers hadden na een periode van twijfel de laatste dagen steeds meer de overtuiging gekregen dat de Fed de rente toch zou verlagen. Het besluit kwam dan ook niet als een verrassing. Kort na de bekendmaking stegen de aandelenkoersen, maar daarna daalden ze weer.

Het industrieel gemiddelde van Dow Jones eindigde de dag met 24 punten verlies en belandde weer onder het niveau van negenduizend.

Dat de Fed opnieuw het disconto verlaagde wijst er volgens sommigen op dat de huidige rentestappen onderdeel zijn van een verlagingstraject. Het disconto legt de vloer onder de rente op de geldmarkt, zodat een verlaging ruimte verschaft voor verdere verlaging van de geldmarktrente. Het disconto zelf is als rentetarief in de VS overigens van veel minder betekenis dan in Europa. De Fed zal dus kunnen doorgaan met het verlagen van de geldmarktrente, al is het zeker niet gezegd dat dat nog dit jaar zal gebeuren.

De economische activiteit in de VS dreigt echter begin volgend jaar sterk terug te lopen. Sommige banken vrezen een recessie of in elk geval een kwartaal van negatieve groei.

In de toelichting zei de Fed gisteren dat “de financiele omstandigheden naar verwachting weer consistent zullen zijn met het aanwakkeren van een voortgaande economische groei zonder de kans op inflatie te vergroten.'

    • Lucas Ligtenberg