PvdA wil over OV-kaart nieuwe onderhandelingen

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat minister Hermans (Onderwijs) opnieuw gaat onderhandelen met de openbaar-vervoersbedrijven over het nieuwe contract voor de OV-studentenkaart. Volgens PvdA-woordvoerder P. Rehwinkel kan dat contract goedkoper, omdat studenten in de toekomst kunnen afzien van de OV-kaart.

Dit zei hij gisteren tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting. Nu betaalt Hermans de OV-bedrijven jaarlijks bijna 900 miljoen gulden. Het nieuwe contract kost hem 660 miljoen gulden per jaar.

De OV-jaarkaart zal over twee jaar onder de prestatiebeurs vallen. Wanneer studenten minder dan de helft van hun studiepunten halen, moeten ze niet alleen de studiebeurs, maar ook de treinkaart terugbetalen. Dat kost hen 1.440 gulden per jaar. Rehwinkel denkt dat een `substantieel' aantal studenten de kaart zal weigeren nu de minister daar de mogelijkheid voor heeft geboden. Zij worden niet gecompenseerd en krijgen geen geld terug. Wel ontlopen ze zo het risico om een schuld voor de kaart op te lopen. De PvdA was het niet eens met de plannen van de minister om de universiteiten en hogescholen zelf dertig procent van de plaatsen voor studies met een studentenstop te laten verdelen. Coalitiepartijen D66 en VVD zijn juist ingenomen met die voorstellen.