PERSONALIA

De Wateler-Vredesprijs is toegekend aan ambassadeur J. Ramaker, permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York. De prijs wordt elk jaar door de Carnegie-Stichting uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich door woord of daad, in geschrifte of enigerlei kunstvorm het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van de vrede of heeft bijgedragen aan het vinden van middelen om meer oorlog te voorkomen.

Ramaker wordt vooral geprezen als voorzitter van de onderhandelingen in het kader van de Geneefse Ontwapeningsconfrentie voor een alomvattend kernstopverdrag. Mede door zijn buitengewoon inspirerende en niet aflatende volharding kwam de Comprehensive Test-Ban Treaty tot stand, aldus het juryrapport. De prijs wordt vrijdag 27 november in het Vredespaleis in Den Haag uitgereikt.