Peetvader van Nice; Jacques Medecin (1928-1998)

Jacques Medecin, die gisteren op 70-jarige leeftijd in Uruguay overleed werd geboren in 1928, het jaar dat zijn vader Jean burgemeester werd van de Zuid-Franse badplaats Nice. Het was het begin van een dynastie, waaraan pas in 1990 ten einde kwam, toen Jacques na een officieel bezoek aan Japan uitweek naar Argentinie.

De Franse justitie verdacht hem van clientelisme en van het doorsluizen van miljoenen aan gemeentesubsidies - ondermeer voor de Opera van Nice - naar eigen bankrekeningen. Jacques Medecin had de erfenis van zijn vader, die hij na diens dood in 1966 min of meer vanzelfsprekend was opgevolgd, uitgebouwd tot een fijnmazig netwerk van invloedrijke vrienden en semi-gemeentelijke bedrijven met als hoofddoel om zichzelf te verrijken - Le systeme Medecin zoals de Britse schrijver en inwoner van Nice, Graham Greene, het ooit omschreef.

Vanuit Argentinie reisde Medecin door naar Uruguay, waar hij zich veilig achtte omdat dit land geen enkel uitleveringsverdrag had met Frankrijk. Vanuit zijn kapitale villa in Punta del Este bestookte hij de Franse media met verwensingen. Hij beschuldigde de socialisten van een complot tegen hem en zei vooral voor “een vrijwillige ballingschap' te hebben gekozen om hun niet het genot te gunnen van een proces tegen hem. Zijn rechtse partijgenoten waarschuwde hij dat hij na uitlevering ook over hun corruptie een boekje zou opendoen.

In 1994 besloten de autoriteiten in Uruguay Medecin toch uit te leveren. Waarna de Franse justitie hem voor der zekerheid naar een gevangenis in Grenoble bracht en niet in Nice, want Medecin had aangekondigd dat hij zich kandidaat zou stellen voor het burgemeesterschap van Nice - maar daarvoor moest hij wel een ingezetene van die stad zijn.

Medecins kandidatuur zou ongetwijfeld voor grote onrust hebben gezorgd, het was zelfs denkbaar geweest dat hij zou hebben gewonnen. Want de peetvader van Nice had nog steeds veel vrienden in de stad, die zich na zijn aanhouding hadden verenigd in de Liga Nissarde. Uiteindelijk zat Medecin hij twee jaar gevangenisstraf uit van de drieeneenhalf jaar waartoe hij was veroordeeld.

Daarna keerde hij terug naar Punta del Este, waar hij trouwde met een 30 jaar jongere Uruguayaanse en zijn dagen sleet met het verkopen van zelfbeschilderde T-shirts. “We zullen hem missen', liet Jean-Marie Le Pen, leider van het extreem-rechtse Front National, gisteren weten. “Hij was niet schuldiger dan anderen'.