Noodtoestand voor economie Colombia

De ministerraad in Colombia heeft deze week de economische noodtoestand uitgeroepen. De president heeft buitengewone volmachten om per decreet economische besluiten te nemen.

Krachtens de Colombiaanse grondwet kan in een zeer ernstige situatie de economische noodtoestand worden uitgeroepen. President Pastrana heeft gezegd dat nadere details nog worden uitgewerkt.

Colombia heeft te kampen met de zwaarste economische crisis in zestien jaar. Ongeveer de helft van de 33 banken lijdt verlies en de rente is zeer hoog. Vorige maand liep de angst voor instorting van het bankwezen op, toen de regering zich zag de bank Granahorrar over te nemen. De op een na belangrijkste kredietinstelling van het land heeft naar schatting bijna 3 miljard gulden schuld.

“De ervaring in andere landen leert dat als we niet onmiddellijk handelen om een verdere verslechtering te voorkomen en de schuldenlast te verminderen de financiele crisis tot een ramp zal worden' zei Pastrana maandagavond voor de televisie.

Pastrana zei dat de wereldwijde financiele crisis de oorzaak is van de problemen in de Colombiaanse financiele sector. Hij wees ook de recordniveaus van de werkloosheid (dit jaar 15,8 procent van de beroepsbevolking) en van de rente. De depositorente bedraagt nu 36,2 procent, 11,9 procentpunt hoger dan in januari.

Een van de maatregelen betreft goedkope kredieten voor huizenkopers uit de midden- en lagere klasse die een hypotheek hebben bij het staatsbureau UPAC. Velen van hen hebben hun huis moeten verkopen. De regering zal ook spaardeposito's garanderen in bijna 40 cooperatieve spaarbanken, die dit jaar failliet gingen. Ook gaat er meer geld naar het leeggeraakte garantiefonds voor banken. Het totale noodpakket kost 1,6 miljard dollar. (Reuters, KRF)