Nieuwe opzet voor lerarenopleiding MBO

Veertien scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) bieden vanaf januari een speciale lerarenopleiding aan om hun studenten als leraar aan hun school te binden. Het gaat om leraren voor beroepsvakken zoals elektrotechniek en administratie. De Christelijke Federatie BVE wil op die manier een groot tekort aan leraren op MBO-scholen voorkomen.

Volgens de MBO-scholen is hun sector een “stiefkindje', omdat schoolverlaters die naar de HBO-lerarenopleiding gaan, eerder kiezen voor een baan op een middelbare school dan op een MBO. “Dat schooltype kennen ze, dus die keuze ligt voor de hand', aldus de woordvoerder van de Christelijke Federatie.

Ook middelbare scholen en basisscholen zullen de komende jaren kampen met een groot tekort aan leraren. Het lerarenkorps vergrijst en schoolverlaters kiezen steeds minder vaak voor een lerarenopleiding. Ze kunnen in het bedrijfsleven meer verdienen en zouden zich niet aangetrokken voelen tot het beroep van leraar.

Bedoeling is dat de MBO-studenten die hun diploma hebben gehaald vervolgens halve weken gaan werken als assistent-leraar op de MBO en daarnaast op HBO-niveau een lerarenopleiding volgen. Zij krijgen een baangarantie als leraar voor het MBO. Als zij na een jaar willen stoppen met de speciale opleiding, zijn zij sowieso bevoegd als assistent-leraar. De HBO-raad kondigde gisteren eveneens plannen aan om de lerarenopleiding aantrekkelijker te maken voor schoolverlaters. Zo moeten studenten die geen vierjarige opleiding willen of kunnen volgen, een alternatief krijgen.