Met de euro worden auto's duurder in Nederland; De autofabrikant

Naam: Huub van de Coolwijk Leeftijd: 56 jaar Functie: president-directeur Mercedes-Benz Nederland

Voordeel euro: Er zal een grotere prijstransparantie ontstaan waardoor het voor de consument duidelijker wordt wat voor prijsverschillen er in verschillende landen in Europa worden gehanteerd voor hetzelfde product. Nadeel euro: Het aanvankelijke probleem van twee prijzen; guldens en euro's. Ik pleit voor een zo kort mogelijke overgangsfase. Liever in een keer door de pijn en er dan vanaf zijn, dan maar met die pijn blijven lopen.

“Ik vrees dat de komst van de euro, althans wat de autobranche betreft, zal leiden tot een verhoging van de prijzen. Dat kan en zal waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben voor de totale afzet van auto's. Op dit moment worden ongeveer een half miljoen auto's per jaar verkocht in Nederland. Maar ik vrees dat je door de komst van de euro een erosie krijgt van ongeveer tien procent. Dat heeft dan weer gevolgen voor de leveranciers. De enige die, zoals het er nu naar uitziet, daarvan minder schade zal ondervinden is de overheid, die waarschijnlijk toch een gelijkblijvende BPM-opbrengst [belasting personen- en motorrijtuigen] zal ontvangen en op grond daarvan met dit vergroende kabinet niet geneigd zal zijn wat aan die BPM te doen.

“Auto's zijn vrijwel nergens in Europa zo goedkoop als in Nederland. Maar door de BPM van grofweg vijfentwintig procent en de BTW wordt er in Nederland grofweg meer dan veertig procent belasting geheven op een nieuwe auto. Daardoor worden de auto's in Nederland zwaarder belast dan in de rest van Europa, met uitzondering van Denemarken en Portugal. De fabrikant zal zijn prijzen voor de Nederlandse markt gaan verhogen om tegen te gaan dat iedereen in Europa straks in Nederland een auto koopt. Als je geen BPM hoeft te betalen maar alleen BTW, die in Europa aardig is geharmoniseerd, ben je goedkoop uit in Nederland. De importeurs zullen die hogere fabrieksprijzen weer moeten doorberekenen aan hun klanten, en de verkoop zal daardoor dalen. Maar de overheid blijft door het hoge percentage BPM per saldo hetzelfde beuren.

“Ik zie daarom niet dat er snel iets zal gebeuren aan dat BPM-tarief. Maar door de komst van de euro zal er misschien toch een stroming ontstaan dat mensen zich zullen afvragen waar is dat voor nodig, dat hoge BPM tarief? Door de euro zal duidelijk worden dat die BPM in Europa een anachronisme is.

De prijstransparantie zal een proces op gang brengen naar prijsharmonisatie. Want net als water dat naar het laagste punt vloeit is dat met prijzen ook het geval. De euro kan daar een belangrijke katalysator in zijn.

“Maar grote veranderingen zullen zich in Nederland niet snel voltrekken vermoed ik. Nederland is Europees gezien natuurlijk maar een kleine markt, hoewel geen onbelangrijke. De leasemarkt kwam hier als eerste tot ontwikkeling. Bepaalde trends voltrekken zich in Nederland het eerst. Maar nood breekt wet. Je ziet nu al dat mensen door de dure aanschaf van een auto langer in een wagen blijven rijden. Consumenten gaan steeds beter calculeren. Ik zie daarom geen effect ontstaan dat wanneer nieuwe auto's door de komst van de euro in aanschaf duurder worden de markt voor gebruikte wagens daardoor zal gaan stijgen.

“Niettemin beschouw ik de komst van de euro als een goede zaak. Daimler-Benz is een van de eerste bedrijven die op de euro is overgestapt. We zijn klaar om op 1 januari 1999 over te gaan op de euro. Zowel in Nederland als Duitsland. Met salarisbetaling zijn we nog erg afhankelijk van wetgeving, met name in Duitsland. Maar we gaan in Nederland salaris betalen in euro's met het guldenbedrag daarnaast vermeld. De komst van de euro en het millennium-proof maken van het bedrijf is in feite in een adem gegaan. Voor de fusie van Daimler met Chrysler is de euro ook een goede zaak. Hoewel andere zaken bij die fusie een belangrijker rol spelen dan de euro. Zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk inkooppakket van meer dan 100 miljard waaruit synergievoordelen te halen zijn.

“Vooral met die fluctuerende wisselkoersen is het van groot belang dat je straks in grote delen van Europa hebt te maken met een wisselkoers.

Als je ernst wilt maken met Europa moet je daar toch naar toe. Over de psychologische effecten van de invoering maak ik me niet zoveel zorgen. Kijk eens wat er in Duitsland is gebeurd. Toen er in een dag moest worden overgeschakeld van de Ost-mark naar de D-mark. Dat is ook gelukt. Daar zijn wel wat oneigenlijke effecten uit ontstaan, maar het is wel gelukt.'

    • Marc Serné