GS zien af van oost-westbaan vliegveld Beek

Gedeputeerde Staten van Limburg zien af van de aanleg van de oost-westbaan op Maastricht-Aachen-Airport, oftewel vliegveld Beek. Na overleg met het kabinet zijn GS tot de conclusie gekomen dat er in Den Haag geen politiek draagvlak is voor een scenario met 1.500 nachtvluchten per jaar op Beek.

Een oost-westbaan met 950 vluchten “in de randen van de nacht' - het kabinet besloot daartoe op 1 november 1996 - is voor de provincie de directie van de luchthaven en Schiphol, de beoogde samenwerkingspartner, “onwerkbaar'gebleken, aldus een woordvoerder van GS.

De beslissing van Gedeputeerde Staten heeft tot gevolg dat er in de toekomst op Beek geen ruimte meer is voor nachtvluchten en dat het vliegveld zijn activiteiten gaat beperken. De woordvoerder van GS zegt dat er een tweede reden is om van de oost-westbaan af te zien. Hij doelt op “de gecompliceerde en tijdrovende procedures', die hebben geleid tot een aanzienlijke vertraging van de voorbereiding van de aanleg. Er bestond daardoor volgens GS “een groot risico' dat de oost-westbaan niet meer voor het jaar 2004 klaar zou zijn. “Gezien de wettelijke termijnen zouden daarom voor een zeer korte periode geluidwerende voorzieningen moet worden aangebracht aan woningen binnen de contouren van de huidige noord-zuidbaan', aldus GS.

De VVD zegt de beslissing van GS van Limburg “te betreuren'. De liberalen pleitten totnutoe steeds voor de nieuwe start- en landingsbaan. “Die landingsbaan is altijd opgevoerd als een belangrijke vestigingsfactor voor het bedrijfsleven en dus voor behoud van werkgelegenheid in Zuid-Limburg', zegt Tweede-Kamerlid P. Verbugt (VVD). “Maar als Limburg de baan nu niet meer wil, ontstaat een nieuwe situatie. Wij gaan niet trekken aan een dood paard.'

Het Kamerlid R. van Gijzel (PvdA) is er niet rouwig om dat de provincie Limburg alsnog afziet van de oost-westbaan. Zijn partij verzette zich in het verleden altijd tegen de nachtvluchten op de luchthaven. GroenLinks juicht het besluit van Gedeputeerde Staten toe. “Het verstand komt met de jaren', aldus fractievoorzitter P. Rosenmoller vanochtend. “Al ten tijde van de behandeling van de oost-westbaan in de Tweede Kamer was duidelijk dat een sluitende exploitatie - zelfs met nachtvluchten - geen haalbare kaart zou zijn voor Beek.'

Over 1997 boekte het vliegveld een verlies van 4,5 miljoen gulden. Een jaar eerder bedroeg het negatieve resultaat nog 3,7 miljoen gulden. Het sterk teruglopende vrachtvervoer op de luchthaven, als gevolg van het weren van lawaaivliegtuigen, was volgens de directie de belangrijkste oorzaak van de tegenvallende cijfers.

GS van Limburg zullen, in overleg met de betrokken gemeenten, onderzoeken welke nieuwe bestemming ze geven aan de voor de oost-westbaan gereserveerde terreinen. GS zeggen zich ervan bewust te zijn dat het schrappen van de baan (de aanleg zou zo'n 200 miljoen kosten) een slag is voor de economie van de regio. Ter compensatie daarvan zullen GS en het rijk afspraken maken over de gezamenlijke uitbouw van het logistieke knooppunt Born en de ontwikkeling van een bedrijvenpark voor de toeleveranciers van NedCar. Investeren in de ontwikkelingsmogelijkheden van Nedcar is volgens GS “noodzakelijk voor het behoud en de uitbreiding van de automobielindustrie'.