Groei van economie loopt terug; Voorlopige raming CPB

De groei van de Nederlandse economie vlakt volgend jaar door de Azie-crisis en de koersval op de aandelenbeurzen af tot 2,5 procent.

Het paarse kabinet dreigt daardoor te maken te krijgen met tegenvallende belastinginkomsten, een tekort bij de sociale fondsen en een hoger begrotingstekort.

Dit blijkt uit nog vertrouwelijke ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), die zijn gemaakt op verzoek van de belangrijkste economische adviseurs van het kabinet. Bij de presentatie van de begroting voor 1999 werd nog uitgegaan van een groei van drie procent. Volgens premier Kok vanmorgen in de Eerste Kamer kunnen de overheidsfinancien echter tegen een stootje en “hoeven we niet meteen aan de noodrem te trekken'.

Officieel komt het CPB pas tegen het einde van het jaar met een hernieuwde versie van de in september gepubliceerde Marco Economische Verkenning (MEV). Op verzoek van de Centraal Economische Commissie (CEC), waarin topambtenaren zitten die het kabinet adviseren over economische kwesties, heeft het CPB een tussentijdse update gemaakt. Volgens ingewijden gaat het hierbij echter om zeer voorlopige groeicijfers, die heel wel lager kunnen uitvallen dan 2,5 procent.

De neerwaartse bijstelling door het CPB komt niet uit de lucht vallen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelde gisteren voor Nederland een groei van 2,7 in 1999. Een ambtelijke notitie van het ministerie van Sociale Zaken eind september sprak nadrukkelijk van een mogelijke 2,4 procent.

Het CPB zelf gaf begin oktober aan dat de kans “dat de door ons berekende onzekerheidsvariant werkelijkheid zal worden' was toegenomen. In die onzekerheidsvariant komt het CPB op een economische groei van 2,4 procent en een begrotingstekort dat stijgt naar 1,5 procent. Die cijfers komen aardig overeen met de nu uitgelekte berekeningen.

De tegenvallende groei bezorgt het paarse kabinet naar verwachting een belastingtegenvaller van 1,25 miljard gulden.

De vertraagde groei van het aantal banen zorgt voor een tegenvaller bij de sociale fondsen die minder premiegelden ontvangen dan verwacht. Het begrotingstekort komt niet uit op 1,3 procent maar op 1,5 procent.

De topambtenaren in de CEC vrezen niet alleen voor de begroting van volgend jaar, maar ook voor die van de jaren erna. Het regeerakkoord is gebaseerd op een geraamde economische groei van gemiddeld 2,25 procent, namelijk 3 procent in 1999 en 2 procent in de drie jaren erna.