Extra steun voor groep varkensboeren

Minister Apotheker (Landbouw) zal op korte termijn samen met de landbouworganisatie LTO-Nederland zoeken naar een oplossing voor 150 in nood verkerende varkenshouders. Zij dreigen nu nog buiten de speciaal daarvoor ingestelde categorieen van de `knelgevallenregeling' te vallen.

Dat bleek gisteren tijdens een debat over de gevolgen van de Wet herstructurering varkenshouderij. Deze wet beoogt in twee stappen de varkensstapel met ten minste twintig procent in te krimpen.

Mede door de wet, maar vooral door de huidige lage prijs voor varkensvlees komt een groot deel van de varkenshouders in financiele problemen. Voor hen die onevenredig hard zijn getroffen is de knelgevallenregeling opgesteld.

Apotheker, die gisteren 218 miljoen van de gereserveerde 475 miljoen gulden aansprak om de varkenshouders te helpen, zegde tevens toe scherper in de gaten te houden hoeveel kilo fosfaat er door het saneren van een deel van de varkenshouderij uit de markt gehaald is. Tot nu toe is dat 112 ton, wat overeenkomt met 0,8 procent van de totale doelstelling.

Tijdens het debat deed Apotheker tevens een beroep op de banken om het pakket maatregelen serieus te nemen. Die bevatten onder meer een nieuwe opkoopregeling voor boeren die met hun bedrijf willen stoppen. Apotheker stelde ook een borgstellingsfonds van dertig miljoen gulden in, zodat banken weer kredieten durven verschaffen aan boeren die door willen gaan. “Zo moet de dynamiek weer terug in de sector komen', aldus Apotheker.