Eerherstel

DE VVD'ER HANS van Baalen kan zijn plaats in de Tweede Kamer innemen. Hij heeft eerherstel gekregen. Daarmee heeft de VVD woord gehouden. Van Baalen, die was aangesteld als campagneleider voor de VVD en tevens kandidaat Tweede-Kamerlid was, werd dit voorjaar hardhandig geconfronteerd met het begrip `in opspraak' en zag daardoor af van zijn zetel. Berichten in enkele media over extreem-rechtse sympathieen die hij in zijn jeugd zou hebben gekoesterd, deden hem hiertoe besluiten. Hij wilde de VVD in de verkiezingscampagne niet belasten met zijn vermeende verleden.

De partij, die na de diverse publicaties had geconstateerd dat zijn positie onhoudbaar was geworden, wilde overigens hetzelfde.

Dat hiermee de zaak niet werd afgedaan valt in de VVD te prijzen. Van Baalen werd een onderzoek beloofd naar de vermeende beschuldigingen aan zijn adres. Daarna zou pas een definitief oordeel volgen over zijn positie. Het partijbestuur van de VVD heeft dat oordeel na de rapportage van een commissie van drie staatsraden gisteravond geveld: er is geen enkel beletsel meer voor eerherstel van Van Baalen en zodra de mogelijkheid zich voordoet kan hij dan ook zijn plaats in de Tweede Kamer als lid van de VVD-fractie alsnog innemen.

FORMEEL GESPROKEN is voor de VVD en voor Van Baalen de zaak nu afgedaan. Maar of dit voor de persoon in kwestie ook werkelijk geldt, zal nog moeten blijken. Hij kan zich beroepen op de uitspraak van het partijbestuur. Maar de tragiek in dit soort kwesties is dat verklaringen van eerherstel eenmaal gevestigde beeldvorming maar zeer langzaam veranderen. Anders gezegd: de beschadigingen die Van Baalen door de affaire als persoon heeft opgelopen zijn hiermee nog niet weg.

Wanneer de film wordt teruggedraaid blijkt dat in de mediaberichtgeving van het afgelopen voorjaar feiten geruchten en suggesties nogal eens door elkaar heen hebben gelopen. De gretigheid om te kunnen onthullen heeft het in een aantal gevallen gewonnen van de zorgvuldigheid. Van Baalen en de VVD hebben de zaak grondig geevalueerd. Maar het zou geen kwaad kunnen als de betrokken media dit wat betreft hun eigen rol ook zouden doen.