AUTOMATEN

Als de euro in 2002 wordt ingevoerd als chartaal betaalmiddel, moeten automaten voortaan op euro's werken. Fabrikanten van bankbiljettenlezers en muntherkenners moeten daarom hun automaten aanpassen. “We kunnen pas beginnen met vernieuwen van muntherkenningssys- temen als we een representatieve set munten krijgen', stelt R. Dirksen, directeur van automatenfabrikant EPS.

Het is nog niet duidelijk wanneer ze die munten zullen krijgen. Nationale munthuizen houden hun kluizen het liefst tot 2002 op slot, om valsemunters niet in de kaart te spelen. De angst voor fraude met euromunten en -biljetten is groot, zeker in de beginperiode als iedereen nog moet wennen aan het gebruik van de nieuwe munten. De automatenfabrikanten vrezen nu dat de euromunten en bankbiljetten veel te laat beschikbaar komen. Sterker, het is nog niet eens zeker dat ze alle munten van de verschillende landen voor 2002 zullen krijgen. Een land als Frankrijk zegt keihard non tegen elk verzoek om voor 1 januari van dat jaar een euro het pand te laten verlaten.

De fabrikanten zeggen veel tijd nodig te hebben om ervoor te zorgen dat hun machines de eigenschappen van de verschillende munten en biljetten foutloos herkennen. Aangezien alle lidstaten hun eigen geld gaan maken, verwacht de automatenbranche grote verschillen tussen bijvoorbeeld een Nederlands briefje van 10 euro en hetzelfde bankbiljet van Franse makelij. “Op het oog zullen de verschillen niet te zien zijn, maar als twee fabrikanten verschillende soorten inkt gebruiken, zul je zien dat een bankbiljettenlezer het ene briefje wel en het andere niet herkent', aldus Dirksen.

Hetzelfde geldt voor de munten. Geen enkel metaalmengsel is exact hetzelfde, dat hangt af van de leverancier. “Wij hebben acht leveranciers, ik schat dat dat er in heel Europa zo'n vijftig zullen zijn', zegt C. van Draanen muntmeester van de Nederlandse Munt, in Nederland verantwoordelijk voor het slaan van de euromunten. Een goed voorbeeld is de samenstelling van de legering voor Nordic gold, dat voor de euromuntjes van 1, 2 en 5 eurocent gebruikt zal worden.

“Dat kun je op allerlei verschillende manieren mengen', aldus Van Draanen.

Dat leidt tot marginale afwijkingen, die voor niemand herkenbaar zijn. Behalve voor automaten. Fabrikant Dirksen vreest dat automaten door deze verschillen van slag zullen raken, als niet van alle Europese munthuizen de euro's getest worden. “Wij vrezen dat automaten veel munten en bankbiljetten niet zullen accepteren.' Dat is niet alleen vervelend voor de consument maar ook voor de automatenexploitanten: die lopen daardoor omzet mis. Een mogelijke oplossing kan het verruimen zijn van de criteria waaraan automaten munten en biljetten herkennen. Verschillen tussen munten maken dan voor de herkenning niet uit. Dirksen ziet daar echter weinig in. “Dan worden valse munten ook sneller geaccepteerd.'