Arbeidsongeschiktheid in vrije beroepen groeit

Steeds meer vrije beroepsbeoefenaren, vooral in de medische sector, worden arbeidsongeschikt. Dat meldt Movir, de onderlinge verzekeringsmaatschappij voor vrije beroepsbeoefenaren met 35.000 klanten.

De laatste twee jaar loopt ook het herstel van arbeidsongeschikheid terug. Een toenemende werkdruk door maatregelen van de overheid en oplopende tekorten aan huisartsen, en op termijn ook aan specialisten tandartsen en dierenartsen zijn volgens Movir mede oorzaak van die ontwikkeling. De verzekeraar is daardoor gedwongen om voor het eerst in acht jaar de premies met 8 tot 10 procent te verhogen.