Amsterdam begint eigen fotocentrum

De gemeente Amsterdam zal een eigen fotografiecentrum oprichten. Het nieuwe door de gemeente zelf te financieren fotocentrum zal een expositieruimte van circa 1.500 vierkante meter omvatten en moet functioneren als ontmoetingsruimte voor fotografen. Naar een geschikte locatie wordt nog gezocht, maar het centrum moet medio volgend jaar opengaan. Het krijgt een voorlopig budget van 200.000 gulden per jaar. Voor investeringen is de komende jaren 980.000 gulden beschikbaar. Over twee weken worden details bekendgemaakt.

Dit zegt de Amsterdamse wethouder Jikkie van der Giessen (Cultuur) in reactie op de gisteren in deze krant aangekondigde oprichting van Huis Marseille, een particuliere stichting voor hedendaagse fotografie. Huis Marseille, vernoemd naar het 17de-eeuwse pand aan de Keizersgracht 401 waarin het zal worden ondergebracht, is een particulier initiatief van de familie De Pont die eerder in Tilburg een centrum voor eigentijdse beeldende kunst oprichtte.

Het nieuwe door de gemeente gefinancierde fotocentrum zal een voorlopig karakter hebben in afwachting van de verdere besluitvorming over de bestemming van het door het Prins Bernhard Fonds (PBF) beheerde Wertheimer-legaat van 25 miljoen gulden, bestemd voor de oprichting van een fotomuseum.

Het gemeentelijke plan waarvan de hoofdlijnen in samenspraak met de reeds in de stad gevestigde foto-instellingen tot stand zijn gekomen, staat volledig los van het initiatief van de familie De Pont. Volgens Van der Giessen heeft Huis Marseille elk gemeentelijk aanbod tot samenwerking afgewezen.

Amsterdam wilde niet wachten op fonds

vervolg van pagina 1

Jikkie van der Giessen, wethouder van cultuur van Amsterdam, die gisteren het nieuwe gemeentelijke fotografiecentrum bekend maakte, zegt al sinds de zomer op de hoogte te zijn geweest van de plannen van De Pont voor een particulier fotocentrum op de Keizersgracht. “Ze hebben zich bij ons bekend gemaakt, maar elk aanbod onzerzijds voor steun of samenwerking afgewezen. Huis Marseille wil zelfstandig opereren. Dat is hun goed recht en doet aan de waarde van het initiatief niets af.'

Het nieuwe door de gemeente zelf te financieren fotocentrum zal een expositieruimte van circa 1.500 vierkante meter omvatten en moet functioneren als ontmoetingsruimte voor fotografen.

De opzet is gebaseerd op het eerder dit jaar door de stichting Photo Plaza ingediende plan voor een `kunsthal van de fotografie', aldus Van der Giessen. “Dat oorspronkelijke plan is door de andere fotoinstellingen in de stad te licht bevonden en geamendeerd.' Over de precieze opzet kan ze echter nog geen mededelingen doen.

De gemeente Amsterdam loopt met de bekendmaking van haar plan vooruit op de definitieve besluitvorming rond het uit het Wertheimer-legaat te financieren fotomuseum. In juni besloot het bestuur van het Prins Bernhard Fonds (PBF) onder aanvoering van de Amsterdamse burgemeester Patijn dat dit museum in Amsterdam gevestigd moest worden. Een van de voorwaarden was dat ook de in Rotterdam gevestigde nationale fotoinstellingen (Nederlands Foto Instituut en Nederlands Fotoarchief) in het museum dienden te worden opgenomen. De gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW (medefinancier) voelen daar vooralsnog niets voor. Voormalig PvdA-voorzitter Felix Rottenberg onderneemt in opdracht van het PBF momenteel pogingen de partijen bij elkaar te brengen.

Van der Giessen: “Bij mijn aantreden in mei dit jaar heb ik fotografie prioriteit gegeven. We hebben daarom besloten niet te wachten op het PBF. Als de vestiging van het fotomuseum definitief is, dan kan het fotocentrum worden uitgebreid.' Op de voorlopige cultuurbegroting van de komende jaren is daartoe een bedrag van 9 miljoen gulden gereserveerd, waaruit ook de investeringssubsidie van 980.000 gulden afkomstig is. Een deel van de reservering is echter eveneens bestemd voor de verbouwing van de Stadsschouwburg.

Van der Giessen zegt nog altijd te willen streven naar de oprichting van een randstedelijk fotocentrum in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de daar gevestigde instellingen.

“De opstelling van de gemeente Rotterdam maakt dit tot nu toe echter onmogelijk.'

Dit randstedelijke fotocentrum zou ondergebracht kunnen worden in het nieuwe Muziekcentrum aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Het Muziekcentrum dat vermoedelijk pas eind 2000 geopend zal worden, is mogelijk ook het definitieve onderkomen van het nu op te richten Amsterdamse fotocentrum. Van der Giessen: “Deze locatie is echter niet strikt noodzakelijk. De huisvesting is mede afhankelijk van de uiteindelijke opzet en dus van de eisen van de andere betrokken partijen.'

Het PBF weigert, evenals op de gisteren bekendgemaakte plannen van de familie De Pont, elk commentaar op het Amsterdamse plan voor het fotocentrum.

    • Eddie Marsman