Akkoord over loonmatiging in Belgie

De werkgeversorganisaties en vakbonden in Belgie zijn het gisteren eens geworden over een centraal akkoord dat de lonen in de hand moet houden. De lonen mogen volgens de sociale partners in de komende twee jaar met niet meer dan 5,9 procent stijgen. Ze willen met deze matiging in de pas lopen met de buurlanden, Nederland, Duitsland en Frankrijk. In de praktijk komt het erop neer dat er een beperkte ruimte van slechts 2 procent is voor echte nieuwe koopkrachtverbetering. Naar schatting 3,1 procent gaat op aan prijscompensatie en 1 procent is de tegemoetkoming voor oude regelingen. (ANP)