Aanvaring Pronk en Netelenbos; Groei Schiphol twistappel

Minister Pronk (VROM) is gisteren in aanvaring gekomen met zijn collega Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Daags tevoren had Netelenbos verklaard dat het kabinet had besloten Schiphol vrij baan te geven voor het verwerken van veel meer vluchten en passagiers dan nu wettelijk mogelijk is.

Volgens Pronk is er echter nog helemaal niets besloten. “Het was een bijeenkomst met de benen op tafel, zonder besluitvorming”, aldus Pronk gisteren tegenover Radio 1. Enigszins schertsend zei hij later dat het wellicht beter zou zijn als premier Kok voortaan de woordvoering over de kwestie-Schiphol voor zijn rekening zou nemen.

Vanmorgen, tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer, zei Kok dat het kabinet ruimte wil geven aan een verdere groei van de luchthaven Schiphol ,zonder het milieu aan te tasten”. De premier bestreed dat passagiersaantallen of vliegbewegingen de norm zijn. Volgens Kok mikt het kabinet op “een optimalisering van Schiphol binnen een integraal stelsel van milieunormen”. De bijeenkomst van het kabinet in het Catshuis, afgelpen maandag, noemde hij “richtinggevend”, maar niet “besluitvormend”. Netelenbos had haar uitspraken van maandagavond gisteren al genuanceerd. Volgens haar zijn

er wel degelijk “piketpaaltjes” geslagen over de richting van het kabinetsbeleid. Ze gaf echter toe dat een uiteindelijk besluit over de toekomst van Schiphol pas op 18 december wordt genomen. Ook Pronk onderschreef later op de dag de versie van de piketpaaltjes. Een woordvoerder zei dat Pronk zich in het kabinetsberaad niet openlijk had verzet tegen de richting waarin het debat binnen het kabinet zich bewoog.

Maandagavond zei Netelenbos dat het kabinet had ingestemd met een groei op Schiphol tot zo'n 600.000 vluchten per jaar.

Dat is veel meer dan de 380.000 van dit jaar en de 400.000 voor het komend jaar. Volgens Netelenbos was uit nieuw onderzoek gebleken dat een dergelijke groei heel wel mogelijk was. Voorts zei ze dat het kabinet had besloten het wettelijke maximum voor het aantal passagiers op Schiphol tot 2015, 44 miljoen, te schrappen.

GroenLinks en de milieubeweging reageerden furieus op de uitlatingen van de minister van Verkeer. Milieudefensie, de Stichting Natuur en Milieu en enkele andere milieu- en bewonersorganisaties kondigden aan dat ze hun overleg met Schiphol over een oplossing van de problemen rond de luchthaven voorlopig zouden staken. “Dit voelen we als een dolkstoot in de rug” zei Wijnand Duyvendak van Milieudefensie.

Netelenbos betitelde de reactie van de milieubeweging als overdreven. “Die reactie was te fel. De milieuvoorwaarden vormen het uitgangspunt”, aldus de minister.