Aanhoudende regen legt werk op bouwplaatsen stil

De Nederlandse bouw maakt zich zorgen over de aanhoudende regenval. Op de overstroomde bouwterreinen loopt het werk steeds meer vertraging op. En straks wordt het ook nog een strenge winter.

De hevige regenbuien die de laatste maanden vrijwel onophoudelijk over Nederland trekken hebben niet alleen de boeren in de problemen gebracht. Ook de bouwsector ondervindt veel hinder van de extreem slechte weersomstandigheden. Schilders en metselaars kunnen bij deze regenval nauwelijks werken, terwijl ook aanleg en onderhoud van wegen veel vertraging oploopt. “De maanden september tot en met november zijn normaal topmaanden voor de bouw. Dat valt nu behoorlijk tegen', zegt J. Aartman, werkzaam bij het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Ingenieursbedrijf Arcadis (het vroegere Heidemij) wees gisteren de overvloedige regenval van de laatste maanden aan als schuldige voor tegenvallende cijfers over het derde kwartaal. “Het aanhoudend natte weer' zal (in combinatie met problemen bij enkele bedrijfsonderdelen) volgens Arcadis in 1998 een fors lagere winstgroei opleveren dan eerder aangekondigd.

Een dag eerder vroeg het Overijsselse bouwbedrijf Herges al faillissement aan als gevolg van de regen. Het bedrijf met 23 werknemers, hoofdzakelijk metselaars en voegers, lag al maanden vrijwel stil. “We hebben nog wel voor een miljoen gulden aan opdrachten liggen maar we kunnen niet aan het werk. De laatste tijd ging er per maand een ton uit het bedrijf, terwijl er niets of nauwelijks iets binnenkwam. Dan houd je het niet lang uit', verzuchtte Herges-directeur G. Smit in de bouwkrant Cobouw.

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) maakt zich flink zorgen. “Bouwputten staan vol water, bouwwegen en bouwterreinen zijn onbegaanbaar en de bodem is verzadigd van water. (..) Met de winter in het verschiet is de kans groot dat dit voor veel bouwbedrijven gaat uitlopen op een regelrechte ramp.

Dit overstijgt het normale bedrijfsrisico', schrijft het NVOB in een begin deze maand verstuurde brief aan staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken.

Net als de boeren moeten ook bouwbedrijven met ernstige waterschade in aanmerking komen voor financiele compensatie door de overheid, bepleit het NVOB in de brief. Hoeveel schade tot nu toe is geleden weten de brancheverenigingen nog niet. Het NVOB heeft een enquete verspreid onder de leden met vraag of er schade is als gevolg van de wateroverlast en zo ja, hoeveel. Over enkele weken, als de gegevens van de enquete binnen zijn, hoopt het NVOB op het ministerie te worden uitgenodigd voor een gesprek.

Een woordvoerder van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), waar het NVOB bij is aangesloten, onderstreept dat het niet het gevoel moet onstaan dat de bouwondernemers zich zielig opstellen. “Het moet zeker niet klagerig overkomen. Maar in gevallen waar sprake is van reele schade zou het prettig zijn als de overheid meehelpt aan een oplossing.'

De hevige regenval heeft ook onverwachte effecten. Zo meldde Cobouw deze week dat de productie van straatstenenfabrikant Boral in Spijk en Doorwerth de laatste twee weken vrijwel stil is komen te liggen. De fabrieken van het bedrijf staan in uiterwaarden. Door de regenbuien van de afgelopen tijd staan de toegangswegen onder water en kunnen de stenen nauwelijks worden afgevoerd. Volgens Boral vallen de gevolgen vooralsnog mee, omdat de afnemers op hun beurt door het natte weer minder snel straten kunnen leggen dan gepland.

De grootste angst van de bouwbedrijven is dat de langdurige regenval, die zelfs voor de zomer al voor vertraging zorgde gevolgd wordt door vroeg invallende vorst.

Vooral kleinere bedrijven in de bouw sturen in die periode hun personeel de WW in, omdat zij te weinig reserves hebben om gedurende de stille maanden de loonkosten door te betalen.

“Bij schilders maakt normaal gesproken een derde van het personeel in de winter gebruik van de werkloosheidsregeling. Dit jaar krijgen we signalen dat schildersbedrijven hun werknemers nu al in de WW laten gaan', zegt Aartman van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Juist dit jaar moeten bouwbedrijven bij vorstverlet de eerste negen dagen salaris voor eigen rekening nemen; pas daarna volgt een uitkering uit het daarvoor bestemde fonds. Veel kleinere aannemers zijn echter al door hun reserves heen. Aartman: “Als dan de vorst vroeg invalt, tikt dat bij die bedrijven hard aan.'

    • Marcella Breedeveld