Verkeersplein Randstad

ALLE TROSSEN LOS voor de luchtvaart, zo lijkt, losjes samengevat de uitkomst van een `brainstorm'-sessie gisteravond op het Catshuis. Er is een langetermijnbesluit genomen, voorwaar een zeldzaamheid in de politiek. Schiphol mag van 44 miljoen passagiers groeien naar mogelijk het dubbele. Een nieuwe nationale luchthaven op een kunstmatig eiland in zee ziet het kabinet als een serieuze optie, evenals een tijdelijke overloop-luchthaven in Lelystad. Er zullen mogelijk landingsbanen op Schiphol worden verlegd of bijgebouwd om de nieuwe toeloop te kunnen bergen. Het milieu mag verder worden belast, binnen nog nader aan te geven grenzen.

Als het kabinet op 18 december in een formele ministerraad deze uitkomst vastlegt dan heeft de milieubeweging een nederlaag geleden. De premier heeft zijn eerste `houtskoolschets' van Toekomstig Nederland laten zien: in het luchtruim komen heel erg veel strepen.

Een dergelijk besluit was politiek voorbereid. De PvdA liet een studierapport verschijnen waarin de milieuban werd gebroken: een verantwoorde verdere groei van Schiphol zou mogelijk zijn. Een studiecommissie onder dr. R. In `t Veld legde vast dat sommige geluidsnormen absurd waren. Northwest Airlines herhaalde dat voor de `open skies'-afspraak met de VS en voor het partnerschap met de KLM groei van Schiphol essentieel was. Daarmee was het voortbestaan van de KLM expliciet verbonden aan het lot van Schiphol.

DE TWEEDE KAMER moest onder invloed van een Rekenkamerrapport erkennen dat prognoses over milieu-effecten en passagiersaantallen in het recente verleden tot onhoudbare beslissingen hebben geleid. Kamer en kabinet sloten onder Paars 1 samen de ogen voor de hoogconjunctuur, omdat dat zo uitkwam, waarna de internationale luchtvaart voor voldongen feiten zorgde. De `geluidsruimte' liep snel vol voetbalsupporters mochten niet meer landen en een tijdelijke sluiting van Schiphol leek opeens mogelijk. Er ontstonden absurde politieke en juridische kwesties over maximale aantallen `gehinderde' woningen bij oogluikend toegestane overschrijdingen van het Schiphol-gebruiksplan. Intussen raakten de regels voor geluidsoverlast en maximale aantallen passagiers in een gordiaanse bestuurlijke knoop verwikkeld. Een naar eigen zeggen `horendol' geworden PvdA-fractievoorzitter Melkert vroeg om een `schoonschipnota'.Die lijkt er nu te komen.

Het kabinet kiest voor een klassieke economische waarde van de rivierendelta Nederland: doorvoer en distributie, thans per vliegtuig. De bezwaren van de Randstad als locatie voor een internationaal verkeersplein voor vliegtuigen worden verwezen naar de toekomst: eerst naar de Flevopolder en dan wellicht naar zee. Grotere veiligheidsrisico's worden op de koop toegenomen, evenals meer lawaai. De vraag is slechts - hoeveel meer. Pas als duidelijk is hoe het kabinet de extra milieulasten zal beheersen en de veiligheid wil handhaven, kan een definitief oordeel worden gegeven. Maar de richting waarin wordt gedacht is goed.