Vergadering bij Baan blijft uit

Softwarebedrijf Baan houdt dit najaar geen buitengewone aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders van Baan Company hadden op die vergadering het eind juli aangekondigde vertrek moeten bekrachtigen van Jan Baan als bestuursvoorzitter en Paul Baan als president-commissaris. Daarnaast zou Jan Baan worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen.

Het is onduidelijk of Baan uberhaupt nog een buitengewone vergadering uitschrijft. Dit blijkt uit de antwoorden van R. Goudie, secretaris van de raad van bestuur, op vragen van het persbureau ANP. Een woordvoerder van Baan “neemt aan' dat de vergadering is uitgesteld, maar kon vanmorgen geen nadere toelichting geven.

Op dit moment is Jan Baan, aldus Goudie, nog steeds lid van het directiebestuur. Hij zorgt voor waardevolle leiding voor de onderneming, zo meldt hij het ANP per e-mail. De herfstvergadering is inmiddels geschrapt, aldus Goudie: “We hebben geen vergadering in de herfst zoals oorspronkelijk gedacht.'

Het uitstel van de aandeelhoudersvergadering wekt verbazing bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Een woordvoerder sprak vanmorgen van “een vreemde situatie'. Ze tekent aan dat de broers juist wilden opstappen om de onrust onder beleggers en pensioenfondsen over de onduidelijke bestuursstructuren weg te nemen. “Dit verbaast mij ook. We hebben geen controle meer uitgeoefend toen ze zeiden dat ze een speciale aandeelhoudersvergadering bijeen wilden roepen.'

Op de geplande aandeelhoudersvergadering hadden aandeelhouders ook moeten instemmen met de aanstelling van de Amerikaan T. Tinsley als voorzitter van de raad van bestuur. Vorige maand is de Amerikaanse M. Coleman aangesteld als president van Baan Company. Deze functiewisseling moet de aandeelhouders waarschijnlijk eveneens worden voorgelegd. Ook voor de aanstelling van K. Wagenaar en L. van der Tang als bestuursleden moet Baan de aandeelhouders nog instemming vragen.

Wanneer het softwarebedrijf de aandeelhouders wel bijeen roept is onduidelijk. Als er al een bijeenkomst wordt gehouden, aldus Goudie, zal Baan dat bekendmaken. Een woordvoerder van het pr-bureau dat Baan vertegenwoordigt gaat er in eerste instantie vanuit dat de bestuursveranderingen pas volgend jaar bij de gewone aandeelhoudersvergadering aan de orde zullen komen.