Van Wijnbergen

In NRC Handelsblad van 8 november zegt secretaris-generaal S. van Wijnbergen van het ministerie van Economische Zaken dat hem in een artikel van de Volkskrant van de hand van ondergetekende niet gedane uitspraken in de mond zijn gelegd. In het artikel, dat gaat over Van Wijnbergens uitspraken in het PvdA-Vlugschrift, zou hij sprekend zijn opgevoerd, als zou hij `zware kritiek' hebben op het kabinetsbeleid.

Dit zijn de feiten:

Ik heb nooit een artikel geschreven over zijn uitspraken in de bewuste PvdA-publicatie. In een artikel over zijn uitspraken, geschreven door een collega, staan nergens de woorden `zware kritiek', Van Wijnbergen wordt in het artikel bovendien in het geheel niet geciteerd. Ik, of genoemde collega, ben daarnaast nooit gebeld door Van Wijnbergen over het artikel.

    • Mike Ackermans
    • de Volkskrant