Schiphol krijgt fors meer ruimte; Extra kabinetsberaad luchtvaart:

Schiphol mag de komende jaren doorgroeien tot fors boven het huidige maximum van 44 miljoen passagiers. Het kabinet denkt dat met verruimde milieunormen een stijging tot ongeveer 600.000 vluchten en een verdubbeling van het huidige aantal van ruim 31 miljoen passagiers op de luchthaven mogelijk is.

Dat is de uitkomst van een extra kabinetsvergadering gisteravond in het Catshuis. Na afloop van het beraad zei minister Netelenbos (Verkeer) dat de uitbreiding van Schiphol alleen mogelijk is als ook de luchtvaartsector “alles uit de kast' haalt om te zorgen dat de nog op te stellen, ruimere milieugrenzen niet worden overschreden. Netelenbos denkt daarbij aan het inzetten van stillere vliegtuigen. Ook moet volgens haar de geplande vijfde baan op Schiphol snel worden aangelegd. Ook wil het kabinet kijken naar verdere aanpassingen van het huidige banenstelsel zoals een tweede Kaagbaan.

Volgens de PvdA-minister laten verschillende onderzoeken zien dat een uitbreiding van Schiphol naar ongeveer 600.000 vluchten mogelijk is als er nieuwe milieunormen worden vastgesteld. “We willen af van het huidige gegoochel met onhandige normen voor aantallen passagiers en vliegbewegingen', zei Netelenbos. Volgens de huidige afspraken mag de luchthaven jaarlijks met 20.000 vliegbewegingen groeien tot 460.000 vluchten in 2003. Daarnaast heeft de Tweede Kamer al eerder in 1995 een maximum vastgesteld van 44 miljoen passagiers per jaar in 2015.

Het kabinet overlegt de komende weken over de toekomst van Schiphol op langere termijn. Op 18 december zal het kabinet besluiten over de locatie voor een tweede luchthaven in Flevoland of op een eiland in de Noordzee. Volgens Netelenbos is het besluit om de luchthaven verder te laten groeien “in goede harmonie' genomen. Ook minister Pronk (Milieubeheer) zou akkoord zijn met uitbreiding van het aantal vluchten.

In de Tweede Kamer is vanmorgen terughoudend gereageerd op de kabinetsplannen. PvdA en CDA vragen zich af of de voorgestelde groei van Schiphol mogelijk is binnen de milieugrenzen.

D66 noemde de groeicijfers “vrij realistisch'. De VVD is ronduit positief over het voorstel. Volgens woordvoerder Te Veldhuis heeft het kabinet een “moedig' besluit genomen. GroenLinks en de milieuorganisaties hebben forse kritiek op de kabinetsplannen. Volgens W. Duyvendak van Milieudefensie zijn de voorstellen “volstrekt onacceptabel'. “De milieugrenzen moeten voorop staan.'