Poster

De poster waarmee de rooms-katholieke kerk probeert aandacht te trekken voor Kerstmis en advent (NRC Handelsblad, 11 november), wekt associaties op met de opheffingsuitverkoop. Het lijkt op een laatste wanhopige poging om de klanten binnen te krijgen. Volgens de toelichting moet de afbeelding op eigentijdse wijze overbrengen: `de menswording van God in Jezus door het in verwachting raken van Maria'. Een dogma dus. Het dogma van Jezus als de mensgeworden God. Een dogma dat steeds minder goed verkoopt. Vandaar dat nu geen middel meer te dol is om het toch aan de man te brengen. Daarom: Maria in de uitverkoop voor het te laat is!

De perschef van het aartsbisdom Utrecht (dat de poster uitgeeft) heeft gezegd dat de kerk naar binnen toe vaak niet weet waar zij voor staat of wat zij vertegenwoordigt. Dat straalt deze poster ook uit! Wie op deze manier met zijn `heilige waarden' omgaat, getuigt ervan behoorlijk het spoor bijster te zijn. Als je innerlijk onzeker bent, zoals de kerk kennelijk, lijkt het vastklampen aan dogma's houvast te bieden. Edoch: iedereen die er kijk op heeft, weet dat het slechts een schijnhouvast is. De innerlijke leegte kan daardoor nooit worden opgevuld.

Jezus adviseerde aan een ieder, zich te laten leiden door zijn `zuivere hart' en zijn geweten. Dan ontstaat er een soort innerlijke rust en zekerheid en een gevoel van Gods nabijheid. Nu de kerk `naar binnen toe niet weet waar zij voor staat' moet zij misschien eens onderzoeken wat haar drijfveren zijn. Enig zelfonderzoek leidt dan hopelijk tot de conclusie dat deze poster echt niet kan!

    • Mr. K.M. van Lochem