Personalia

Waarnemend burgemeester A.H. den Boon (50) van de Noord-Hollandse gemeente Heiloo is benoemd tot burgemeester. Eerder vervulde de CDA'er deze functie in Veere en Middelstum. Den Boon was sinds februari 1997 loco-burgemeester in Heiloo.

Het waarnemerschap van Den Boon zou aanvankelijk gelden tot het moment waarop duidelijkheid zou bestaan over de bestuurlijke situatie van Heiloo. Fusiebesprekingen met buurgemeenten liepen op niets uit, waarna de vacature voor het burgemeestersambt werd opengesteld. De gemeenteraad sprak zich tijdens een extra raadsvergadering in juli al uit voor de benoeming van Den Boon.