Personalia

J.G.M. Alders, commissaris van de koningin van Groningen, is benoemd tot voorzitter van de begeleidingscommissie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Hij volgt drs. L.M.L.H.A. Hermans op, die deze bijbaan moest opgeven na zijn benoeming tot minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.