Peper wil een aantoonbaar veiliger land; Politieke lot in het geding

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) treedt af als Nederland niet aantoonbaar veiliger wordt. Hij zei dit gisteren tijdens een overleg over de begroting voor de politie.

Peper liet in het midden op welke manier en binnen welke periode de veiligheid van Nederland moet worden aangetoond. Over het veiliger maken van Nederland zei hij gistermiddag: “Als het niet lukt, dan ben ik er niet meer in deze functie.' In het regeerakkoord hebben de paarse partijen PvdA, VVD en D66 afgesproken dat er de komende vier jaar vijfduizend agenten extra komen. Drieduizend agenten zijn nieuw, tweeduizend andere agenten zijn al aan het werk bij de politie, maar zij moeten meer de straat op.

De Tweede Kamer vroeg zich af hoe Peper aan de drieduizend extra agenten denkt te komen, want ze vreest dat de circa 1200 mensen die nu een politie-opleiding volgen, slechts “het natuurlijk verloop binnen de politie' kunnen opvangen.

Peper kondigde gisteren aan een campagne te willen beginnen om het imago van de politie op te vijzelen, onder de naam `Werk aan een veilig Nederland'. Hij wil ook een verkorte opleiding aanbieden aan ouderen die alsnog agent willen worden. De politie kampt op dit moment met personeelsproblemen. De korpsen vergrijzen, waardoor veel ouderen vertrekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan jongeren echter vaak aan de slag in andere sectoren met een beter imago.

De minister liet gisteren ook doorschemeren de arbeidsvoorwaarden van de politie te willen differentieren. Er zou een raam-CAO moeten komen, die vervolgens door de regio's naar eigen behoefte wordt aangevuld. Er is veel kritiek op de huidige politie-CAO, die onder meer te strakke regels over de arbeidstijden zou bevatten. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO beginnen vanavond.

De Kamer sprak gisteren ook over de doorberekening van kosten voor extra politie aan organisatoren van grote evenementen zoals voetbalwedstrijden of popconcerten.

De drie regeringspartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dit te onderzoeken, maar PvdA en VVD hebben hun twijfels. “Het oogt leuk, maar is onhaalbaar', aldus het Kamerlid Van Heemst (PvdA). Ook Peper liet doorschemeren geen voorstander te zijn van het in rekening brengen van politiekosten bij particulieren. “Openbare orde is geen koopwaar'. D66 wil de extra kosten wel doorberekenen.