OESO ziet vertraging economie; Rente EU, VS kan lager

De economische groei in de industrielanden zal volgend jaar flink terugvallen, maar in het jaar daarna weer aantrekken. Er is ruimte voor renteverlagingen in de VS en de euro-landen. Voor Nederland valt de groeivertraging mee.

Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar halfjaarlijkse Economic Outlook. De OESO ziet zowel in de Verenigde Staten als in de landen die volgend jaar de ene Europese munt, de euro, invoeren, ruimte voor lagere rentes. Voor Duitsland, en daarmee voor het gehele euro-gebied, ziet de OESO de geldmarktrente volgend jaar dalen tot onder de 3 procent, tegen 3,3 procent op dit moment. Het risico van oplopende inflatie, dat de Europese Centrale Bank van renteverlagingen zou kunnen weerhouden, noemt de OESO “aanzienlijk verminderd of non-existent.' In de Verenigde Staten ziet de OESO de rente op de geldmarkt dalen van de huidige 5 procent tot onder de 4 procent. Vanavond vergadert het beleidsbepalende comite van de Amerikaanse centrale banken over een mogelijke renteverlaging.

De terugval van de economische groei is volgens de OESO het sterkst in de Verenigde Staten, waar de groei volgend jaar slechts 1,5 procent zal bedragen. Japan zal in de loop van volgend jaar zijn recessie ombuigen in een zeer bescheiden groei van 0,2 procent. In het jaar 2000 zal dat tempo nauwelijks versnellen, tot 0,7 procent. In de Europese Unie vertraagt de groei van 2,8 procent naar 2,2 procent in 1999. Van de grote landen die de euro invoeren maakt Duitsland de sterkste groeivertraging door, tot 2,2 procent.

De internationale financiele crisis en een terugval in het vertrouwen van ondernemers worden door de OESO aangewezen als belangrijkste oorzaken voor de groeivertraging in de industrielanden. Recente initiatieven, zoals renteverlaging in de VS, het actieplan van de grote industrielanden voor hervormingen van het internationale financiele stelsel, het steunpakket voor Brazilie en het Japanse saneringsplan voor de banksector, hebben volgens de OESO het vertrouwen weer enigszins teruggebracht.

De ramingen voor de economische groei hebben nochtans een “substantieel neerwaarts risico'.

De Nederlandse economie groeit dit jaar nog met 3,75 procent, maar dit zal volgend jaar afzwakken tot 2,7 procent, raamt de OESO. De forse groei van de consumentenbestedingen, die in 1998 3,7 procent zal bedragen, loopt terug naar 2,8 procent. De groei van de investeringen valt licht terug van 3,6 procent naar 3,3 procent, terwijl de netto-export met 0,2 procent nauwelijks toeneemt. Hoewel de werkloosheid, volgens de OESO-definitie licht stijgt van 4,1 procent naar 4,2 procent, maakt de OESO zich zorgen over de loonstijgingen in Nederland. De inflatie loopt op naar 2,5 procent in 2000, terwijl het overheidstekort onder de 1,5 procent van het bruto binnenlands product blijft.