Meer vuurwapens bij meer overvallen

Bij overvallen worden steeds vaker vuurwapens gebruikt. In 1997 werden 21 procent meer vuurwapens gebruikt bij overvallen dan in het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit eem recent rapport van de CRI, de Centrale Recherche en Informatiedienst.

Vorig jaar werden volgens de CRI in Nederland 2.350 overvallen gepleegd en in 1.290 gevallen werden daarbij vuurwapens gebruikt. De politie nam in hetzelfde jaar 1.718 vuurwapens in beslag tegen 1.058 in 1996.

Deze cijfers omvatten naar schatting 65 procent van alle in beslag genomen vuurwapens. Het totaal is hoger, omdat niet alle regionale poIitiekorpsen hun gegevens over wapens doorgeven aan de CRI. Behalve dat er steeds meer vuurwapens in omloop komen, zijn ze ook van steeds betere kwaliteit. Tsjechie, Servie en Kroatie zijn de laatste jaren de belangrijkste producenten en leveranciers van vuurwapens. De handel in wapens is volgens de CRI vaak een `bijproduct' voor criminelen die auto's stelen of in drugs handelen.

Volgens hoofdcommissaris Eppo van Hoorn van het korps Brabant-Noord staat de bestrijding van illegale handel en bezit van vuurwapens hoog op de agenda. Van Hoorn geeft leiding aan een landelijk project om de aanpak van het vuurwapenbezit te verbeteren. Hij meent dat de politie meer bevoegdheden moet krijgen om het illegale wapenbezit te bestrijden.