`Medicijn Tasmar moet van de markt'

De Europese Commissie wil dat het medicijn Tasmar tegen de ziekte van Parkinson van de markt verdwijnt omdat drie mensen na gebruik van het middel aan leverziekten overleden. Fabrikant Roche heeft vandaag alle Nederlandse artsen in een waarschuwende oranje-hand-brief geinformeerd.

De beslissing is genomen op advies van de European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) en betekent dat vanaf vandaag Tasmar niet meer aan nieuwe patienten mag worden voorgeschreven. Patienten die het middel gebruiken moeten er echter niet mee stoppen zonder hun neuroloog te raadplegen, omdat plotseling ophouden ernstige bijwerkingen kan hebben.

Tasmar is een vorig jaar geintroduceerd Parkinsonmedicijn, bedoeld voor gebruik naast de normale medicijnen (met levodopa) op het moment dat patienten hun verschijnselen van tremor, stijfheid en niet in beweging kunnen komen daar niet meer mee kunnen onderdrukken. In Nederland gebruiken volgens Roche ongeveer 500 Parkinsonpatienten Tasmar. In het eerste half jaar van gebruik moet hun leverfunctie maandelijks worden gecontroleerd.

De Europese geneesmiddelenregistratiecommissie EMEA verscherpte de bijsluitertekst voor Tasmar al in september. Van de 60.000 mensen aan wie toen wereldwijd Tasmar was voorgeschreven hadden er negen een ernstige leverziekte gekregen. Twee van die patienten waren overleden. Sinds die bijstelling is een derde patient overleden. Op grond daarvan heeft de EMEA nu besloten de procedure in gang te zetten die leidt tot intrekking van de handelsvergunning.

Roche kan de wetenschappelijke commissie van de EMEA nog proberen te overtuigen van het nut van Tasmar als laatste medicijn tegen Parkinson. De Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse tegenhanger van de EMEA, heeft op basis van de bijwerkingsgegevens besloten om het voorschrijven van Tasmar te beperken tot Parkinsonpatienten die met de gangbare medicatie (L-dopa) hinderlijke bevingen niet meer kunnen onderdrukken.