Leider Albanezen in Kosovo wijst invitatie Servie af

De belangrijkste politieke leider van de Kosovo-Albanezen, Ibrahim Rugova heeft de uitnodiging van de Servische president Milan Milutinovic voor direct overleg over de Kosovo-crisis afgewezen. Rugova beschouwt het aanbod volgens zijn woordvoerder Xhemail Mustafa als “een propagandistisch gebaar'.

Milutinovic nodigde dit weekeinde de Kosovo-Albanezen uit voor directe besprekingen, die morgen in Pristina zouden moeten beginnen in aanwezigheid van de Amerikaanse gezant Christopher Hill, EU-gezant Wolfgang Petrisch en de ambassadeurs van Rusland en China. Tot dusverre hadden de Serviers zich verzet tegen de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap bij besprekingen met de Kosovo-Albanezen - reden voor de Albanezen om niet aan het overleg deel te nemen.

Rugova wees echter ook het nieuwe aanbod af. Zijn woordvoerder wees op het feit dat de gezanten Hill en Petrisch niet in de hoedanigheid van bemiddelaar aan het overleg deelnemen, maar als “genodigden'. “De [Albanese] leiding zet zich in voor goed voorbereide onderhandelingen onder bemiddeling van ambassadeur Hill en zijn collega Petrisch. Elke serieuze uitnodiging voor overleg tussen Pristina en Belgrado moet van dat gegeven uitgaan en moet worden gelanceerd in samenwerking en met behulp van de ambassadeurs', aldus Mustafa. “De president van Servie behandelt de ambassadeurs als genodigden en niet als bemiddelaars. Dat onderstreept dat Belgrado hen uit het onderhandelingsproces tracht te weren. Het onderstreept ook dat het Servische bewind geen voorstander is van serieuze onderhandelingen en dat het nog steeds de illusie koestert het probleem-Kosovo te behandelen als een interne kwestie van Servie.'

In Belgrado heeft gisteren de leider van de `verificateurs' die in Kosovo toezien op de naleving van het bestand, William Walker, de Joegoslavische president Milosevic de bezorgdheid over de verslechterde veiligheidstoestand in Kosovo overgebracht. Hij eiste dat het Joegoslavische leger en de Servische politie in Kosovo zich onthouden van elke vorm van geweld.

Bovendien maakte Walker Milosevic duidelijk dat de OVSE-waarnemers in Kosovo “geen intimidatie van welke kant dan ook zullen tolereren'.

Overigens zei Walker later dat het incident van het afgelopen weekeinde, waarbij Joegoslavische soldaten over het hoofd van OVSE-waarnemers zouden hebben geschoten, verkeerd geinterpreteerd is. Het staat niet vast dat daadwerkelijk is geschoten. Vast staat alleen dat de loop van een pantserwagen van de Joegoslavische soldaten op de waarnemers was gericht. Volgens Walker is dat alleen al onaanvaardbaar. “We wensen niet dat er wapens worden gericht op onze voertuigen en onze waarnemers', aldus de Amerikaanse diplomaat. (Reuters, AFP, AP)