KNVB zoekt alternatief voor clubcard

De persoonsgebonden clubcard (PCC) is gedoemd te mislukken. In een in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld rapport trekt onderzoeksbureau K+V de conclusie dat de kaart in het betaald voetbal niet volgend seizoen kan worden ingevoerd.

Het oorspronkelijke plan voorziet in integrale invoering per 1 augustus volgend jaar, nadat het veiligheidssysteem is getest bij verschillende clubs. Sinds de introductie lag de clubcard onder vuur. TNO de Registratiekamer, clubs en supporters haalden het systeem onderuit. Onderzoeksbureau K+V concludeerde dat de kaart nog altijd het midden houdt tussen service- en veiligheidsmiddel. “Het is noodzakelijk te komen tot een heldere keuze ten aanzien van de functie', aldus het rapport.

Het bureau constateert dat de kaart in de huidige vorm geen bijdrage kan leveren aan het terugdringen van vandalisme binnen de stadions. Daarvoor zal de kaart nog aan veel meer voorwaarden moeten voldoen. Staatssecretaris Vliegenthart (VWS) sprak gisteren met het KNVB-bestuur betaald voetbal, waarbij ze het evaluatierapport overhandigde. In december, als in de Tweede Kamer een debat over de PCC plaatsvindt, moet de KNVB met een reactie en voorstellen tot verbetering komen.

Het evaluatierapport van K+V is onderdeel van de rapportage `Aanpak voetbalvandalisme', die de ministers Korthals (Justitie), Peper (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Vliegenthart binnenkort naar de Kamer sturen. De KNVB is blij met de duidelijkheid die met het rapport van K+V is verschaft.

Het bestuur geeft toe dat door tijdgebrek geen zorgvuldige onvoering van de PCC is gekomen bij de clubs die dit seizoen een proef doen. Dat zijn Ajax, PSV, NEC, ADO Den Haag, Emmen en Den Bosch. “De proef met de PCC heeft nauwelijks een kans gekregen', erkent het sectiebestuur.

De KNVB zal het rapport opsturen aan alle clubs in het betaalde voetbal. Vliegenthart heeft in het overleg de KNVB gevraagd te werken aan een alternatief plan dat kan dienen als vervanging van de PCC, die voor de KNVB nog steeds als uitstekend service-instrument geldt.

“De KNVB wil voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december een nieuw plan voorleggen aan de clubs', aldus een woordvoerder.

De tegenstanders van de PCC toonden zich verheugd door de uitkomsten van het onderzoek. “Ik denk dat de voetballiefhebber de grote winnaar is', zei Gaston Sporre, de oud-voorzitter van FC Zwolle over het rapport van K+V. De formateur van de huidige sectie betaald voetbal heeft de PCC altijd een kostbaar onding gevonden. “Het rapport heeft de clubcard op onmiskenbare wijze afgeschminkt. Wat overblijft is een onding dat nooit iets is geworden en niets kan doen bij de bestrijding of beteugeling van het vandalisme.'

Sporre vindt een herkansing voor de PCC niet zinvol. “De clubcard heeft als veiligheidsmiddel te veel weeffouten. Het is spijtig dat er een jaar verloren is gegaan in de jacht op vandalen. De grote winst is dat staatssecretaris Vliegenthart kenbaar heeft gemaakt dat de voetballiefhebber die spontaan een wedstrijd wil bezoeken in ere is hersteld. De clubs, KNVB en overheid moeten nu gezamenlijk nadenken hoe een effectieve jacht in gang te zetten op de 1500 ongewenste vandalen in dit land.'