Japan `minder kredietwaardig'

Het Amerikaanse bureau Moody's Investors Service heeft gisteren de beoordeling van Japans kredietwaardigheid verlaagd wegens de doorgaande verslechtering van de overheidsfinancien en het onvermogen van de regering om de economische ontwikkeling weer op gang te krijgen. De Japanse centrale bank waarschuwt vandaag in haar maandelijkse rapportage voor verdere verslechtering van de economie wegens gebrek aan kredieten van banken en stagnerende consumptie.

Het particuliere bedrijf Moo- dy's is een zogenoemd credit rating agency, dat voor investeerders de kredietwaardigheid aangeeft van bedrijven en overheden. Japan had jarenlang de hoogst mogelijke beoordeling, Aaa, maar sinds vandaag moet het land zich wat Moody's betreft tevreden stellen met Aa1, een stap lager dan het eerdere oordeel. Minister Miyazawa (Financien) zei vandaag: “Geen commentaar. Japanse obligaties zijn de meest betrouwbare.'

Japans centrale bank wijst er vandaag op dat de zogenoemde credit crunch, die tot dusver vooral het midden- en kleinbedrijf raakte, nu ook grotere bedrijven begint te treffen. Ook zij krijgen last van de onwilligheid van banken om kredieten te verstrekken. Door een gebrek aan eigen kapitaal zien banken zich gedwongen de uitstaande leningen te beperken. De overheid heeft eerder geld aan de banken beschikbaar gesteld, maar tot dusver hebben die dit nog niet aangenomen. De centrale bank stelt verder dat terugval van de consumptie meer in het oog begint te lopen. Wegens oplopende voorraden zien bedrijven zich gedwongen hun produktie “substantieel' terug te schroeven, aldus de bank. De bank hoopt echter dat effecten van het stimuleringspakket van afgelopen april langzamerhand merkbaar worden en de negatieve impulsen zullen compenseren. De overheid heeft juist gisteren een tweede stimuleringspakket aangekondigd.

    • Hans van der Lugt