Frans-Duitse as: handhaaf Pact

Frankrijk en Duitsland voelen niets voor Italiaanse suggesties om binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU) wat soepeler om te gaan met de afspraken over de nationale begrotingstekorten. Dat hebben de twee landen maandag duidelijk gemaakt bij periodiek financieel-economisch overleg in Bonn.

De Italiaanse premier D'Alema en zijn minister van Financien Ciampi pleitten er vorige week voor bepaalde overheidsinvesteringen niet mee te tellen bij de begrotingstekorten, waarvoor strenge maxima zijn vastgelegd in het zogenoemde stabiliteitspact. Maar volgens de Franse minister van Financien Strauss-Kahn staat het stabiliteitspact “niet ter discussie'. Over een initiatief voor stabilisering van de wisselkoersverhoudingen tussen de euro, de dollar en de yen, een idee van de Duitse minister van Financien Lafontaine, zijn de twee landen het nog niet eens. Lafontaine zei wel te beseffen de economieen van de betrokken landen daarvoor onvoldoende naar elkaar zijn toegegroeid.

Frankrijk heeft zich tijdens het overleg bereid verklaard te kijken naar de bezwaren van Duitsland tegen zijn hoge bijdrage aan de Europese Unie, een klacht die ook Nederland heeft. Strauss-Kahn en Lafontaine waren het er verder over eens dat de belastingen in de EU midden volgend jaar moeten worden geharmoniseerd. Dat zou vooral moeten gelden voor de vennootschapsbelasting en de belasting van rente-inkomsten.

De bij het overleg aanwezige presidenten van de centrale banken van Frankrijk en Duitsland toonden zich ingenomen met de steun voor het stabiliteitspact. Wat betreft de rente zei Bundesbank-president Tietmeyer dat de Europese Centrale Bank op haar vergadering van 22 december het gemeenschappelijke rentetarief zal vaststellen dat gaat gelden voor de elf landen die per 1 januari meedoen aan de euro. (ANP, Reuters)