Een wapeninspecteur van de VN-wapencommissie UNSCOM in Irak