BUSINESS IN RUSSIA

“Er is geen geld in de staatskas, want er worden geen belastingen geheven omdat er niets is dat te belasten valt, want 52 procent van de industrie is verdwenen sinds de val van het communisme. Dat is voor de helft te wijten aan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en voor de andere helft aan incompetente hervormers. We moeten ons belastingsysteem normaliseren want hoe is het mogelijk dat de boetes die een onderneming krijgt opgelegd soms hoger zijn dan wat het bedrijf waard is?'

In Business in Russia is Arkady Volsky aan het woord, president van de Russische Unie van Industrielen en Ondernemers. In een interview waarin “de radicale hervormers' het moeten ontgelden voorspelt hij complete politieke, economische en financiele chaos als Rusland niet voor 17 november uitstel krijgt van het betalen van de 17,5 miljard dollar schuld aan het buitenland. Dit jaar was het ministerie van Financien al niet in staat de buitenlandse schuld van 3,5 miljard dollar te betalen, nog afgezien van de 1,5 miljard dollar schuld van commerciele banken aan het buitenland. Volsky meent dat de regering alles op alles moet zetten om vijf tot tien jaar uitstel van betaling te krijgen.

Volsky heeft geen goed woord over voor het hervormingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds, dat hij kwalificeert als `krankzinnig'. Hij meent verder dat de voormalige staatsondernemingen Gazprom en UES Russia natuurlijke monopolies zijn, en dat ook moeten blijven: “Ze zijn natuurlijk omdat het onnatuurlijk is om ze te bestrijden.' Bovendien hebben beide ondernemingen een essentiele rol in een land dat eenentwintig etnische republieken telt. Het energiesysteem van beide ondernemingen is het skelet dat het land bij elkaar houdt, betoogt Volsky.

Hij is het niet eens met de stelling dat de hervormingen mislukt zijn omdat het privatiseringsproces geen juridisch systeem van eigendomsverhoudingen heeft doen ontstaan. Volgens Volsky is het onvermijdelijk dat alles opnieuw verdeeld wordt: “Vrije privatisering is achter de rug. De 500 grootste Russische ondernemingen met een waarde van 200 miljard dollar zijn verkocht voor 7 miljard dollar. Dat was geen verkoop, dat was ontvreemding van nationaal eigendom. Dit keer moeten ze betalen.'

    • Herman Frijlink