Banenverlies door sanering bij Arcadis; Problemen door regenval

Het Arnhemse ingenieursbedrijf Arcadis, voorheen Heidemij, gaat wegens het natte weer reorganiseren. In Nederland komen tussen de vijftig en zestig arbeidsplaatsen te vervallen.

De winststijging over het lopende boekjaar zal naar verwachting uitkomen op 4 tot 7 procent, beduidend minder dan de eerder voorspelde 7 tot 12 procent winstgroei.

Door de overvloedige regenval van de afgelopen maanden heeft Arcadis te maken met problemen bij het zogeheten uitvoeringsbedrijf, dat infrastructurele werken voorbereidt of uitwerkt. Het gaat daarbij om de voorbereidingen van de aanleg van bijvoorbeeld rioleringen, woonwijken en cultuur-technische werken. Deze activiteiten lopen door het slechte weer zo slecht, dat Arcadis zich gedwongen ziet in te grijpen. Een woordvoerder van het ingenieursbureau sluit ontslagen niet uit, “al zullen we alle mogelijke moeite doen om deze mensen intern of extern te herplaatsen'.

Arcadis is verder van plan de structuur van de onderneming te veranderen. De nadruk bij het uitvoeringsbedrijf komt meer te liggen in de regio. Het bedrijfsonderdeel Business Development op het hoofdkantoor verdwijnt, de werkzaamheden worden bij de regiokantoren ondergebracht. Arcadis verwacht zijn slagkracht te vergroten door de herschikking van de regionale structuur.

Voor de reorganisatie treft Arcadis een voorziening van vier miljoen gulden. Een deel van het geld is bestemd voor het afstoten van uitvoeringsactiviteiten in Duitsland en de Verenigde Staten. In Duitsland wordt al enige tijd geprobeerd het lokale uitvoeringsbedrijf, waarbij zeventig mensen werken te verkopen. Mocht dat niet lukken, dan wordt het bedrijf eind dit jaar gesloten en staat het personeel op straat. In de VS gaat het om een relatief klein bedrijf, dat zich vooral bezighoudt met zaken als grondreiniging. Ook hier gaat aan het einde van het jaar “de plug eruit', aldus de woordvoerder.

De ongeveer tien medewerkers zullen waar mogelijk worden herplaatst.

Het uitvoeringsbedrijf zorgt voor ongeveer een zesde van Arcadis' omzet, vorig jaar 1,3 miljard gulden. In het derde kwartaal daalde de concernomzet van 343 miljoen in 1997 naar 335 miljoen nu. Het resultaat over de periode juli-augustus liep terug van 17 miljoen naar 13,1 miljoen gulden, vooral door de tegenvallers bij de uitvoeringsactiviteiten.

De bonden verzetten zich tegen gedwongen ontslagen bij Arcadis. Maandag overlegt het bedrijf met hen over een sociaal plan.