Akzo schrapt 200 banen van onderzoekers in Nederland

Chemieconcern Akzo Nobel gaat 200 banen schrappen bij de vestigingen van de Central Research (ACR) in Arnhem en Deventer. De centrale afdeling voor onderzoek en ontwikkeling telt nu in totaal zo'n 1.400 werknemers, die niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten en Duitsland zitten. De vestigingen in Arnhem en Deventer tellen rond 900 werknemers. In totaal werken er bij Akzo 7.000 mensen aan onderzoek.

De vakgroep Chemie van de CNV Bedrijvenbond heeft geschokt gereageerd op de mededeling en wil zo snel mogelijk overleg met de top van het bedrijf om afspraken te maken over een sociaal plan voor degenen die hun baan verliezen. De betrokken werknemers werden vandaag officieel ingelicht. Volgens de CNV kan er geen sprake zijn van gedwongen ontslagen.

Akzo heeft inmiddels laten weten dat de `overcapaciteit' van de researchafdeling in Nederland zal worden opgelost door maximaal 120 werknemers op vrijwillige basis vervroegd te laten uittreden. Het gaat daarbij om werknemers van 55 jaar of ouder. CNV Chemie is verrast door het grote aantal overtollige medewerkers. Een zogeheten ouderenregeling zal weinig soelaas bieden, zo denkt de vakbond.

Het werk van de overige tachtig zal in een periode van een tot drie jaar worden afgebouwd. Die periode biedt een goede mogelijkheid tot natuurlijk verloop en de onderneming zegt de werknemers te zullen helpen bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten het bedrijf.

De reorganisatie bij ACR in Arnhem en Deventer houdt direct verband met de overname van het Britse bedrijf Courtaulds door Akzo Nobel. Die overnameprocedure werd 24 september afgesloten. De activiteiten op het gebied van verven en lakken van Courtaulds worden nu geintegreerd in die van Akzo Nobel.

De productie van vezels van zowel Courtaulds als Akzo Nobel worden ondergebracht in een nieuwe onderneming met de naam Acordis. De werknemers van de onderzoeksafdelingen worden verdeeld over verschillende divisies van Akzo Nobel, maar een deel zal ook moeten overstappen naar Acordis dat vervolgens zal worden verkocht.

Bij Akzo Nobel werken sinds de overname van Courtaulds mer dan 87.000 mensen.

Akzo Nobel heeft verder bekendgemaakt dat de herfinanciering van de aankoop van Courtaulds rond is. De benodigde 6,3 miljard gulden is gedekt door middel van een combinatie van kort- en langlopende leningen.

Vooral voor de langlopende obligatieleningen (vijf en tien jaar) was volgens Akzo grote belangstelling.