VVD'er Van Baalen wil toch naar Tweede Kamer

Hans van Baalen is van plan de eerstvolgende VVD-Kamerzetel die vrijkomt in te nemen.

Dit zeggen Haagse VVD'ers nu de brief aan rechts-extremist Joop Glimmerveen, die afgelopen voorjaar de VVD-campagneleider tot aftreden dwong, een vervalsing blijkt te zijn. Van Baalen noch de VVD wil inhoudelijk op de zaak ingaan. Morgen vergadert de partijtop over de kwestie.

Van Baalen kwam in april in opspraak door berichten over zijn `extreem-rechtse sympathieen'. Voor de VVD was destijds de ernstigste beschuldiging een brief aan rechts-extremist Glimmerveen die Van Baalen op zestienjarige leeftijd zou hebben geschreven en die het programma Netwerk op de televisie toonde.

Van Baalen trok zich terug als campagneleider en schortte zijn kandidatuur voor een Kamerzetel op. Hij stond 29ste op de kandidatenlijst.

“Gezien het in alle opzichten afwijkende schriftbeeld kan worden geconcludeerd dat de betwiste productie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een fictieve handtekening is', stelt schriftexpert drs. H.C.M. Schneider-Pieters in een nog vertrouwelijk rapport dat door deze krant is ingezien.

Desgevraagd voegt zij toe dat “zelfs een leek de verschillen kan zien'. Dat zij niet het origineel maar slechts een kopie van de betwiste brief tot haar beschikking had, maakt volgens haar in dit geval geen verschil.

De reputatie van Schneider-Pieters, die regelmatig voor Justitie werkt, is onomstreden. `Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' is de hoogste graad van zekerheid die schriftexperts kunnen bieden, bevestigt ir. H.J.J. Hardy van het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk. Hij acht de kans klein dat een eventuele contra-expertise een andere uitslag zal opleveren.

Van Baalen voelt zich volgens Haagse VVD'ers nu sterk genoeg om alsnog een VVD-Kamerzetel in te nemen, zelfs als de VVD dat niet zou willen. Op ander werk hoeft hij ook niet te rekenen zolang hij niet gerehabiliteerd wordt, zo hebben potentiele werkgevers laten weten.