Verkorte opleiding moet werkloze zorg in lokken

Er komt een verkorte opleiding voor eenvoudig werk in de thuiszorg en in verzorgingshuizen. De opleiding, een combinatie van leren en werken, gaat zes maanden duren en is bedoeld voor zowel niet-opgeleide werkenden als werklozen.

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) praat nog met werkgevers bonden en arbeidsbureaus over de opzet. De opleiding moet voor 1 juli beginnen. Er is 23 miljoen gulden voor beschikbaar. De staatssecretaris wil werklozen die de opleiding met succes afronden de garantie geven op een baan.

Vliegenthart hoopt met de opleiding mensen te werven voor de zorgsector die anders bij arbeidsbureaus en sociale diensten blijven steken. Dit is volgens haar nodig nu het aantal jongeren dat kiest voor het beroep van verzorgende sterk is gedaald. Ook stijgt de vraag naar eenvoudige zorg.

Binnen de thuiszorg en de verzorgingshuizen heeft een groot deel van het verzorgende personeel geen opleiding en daardoor vrijwel geen carriereperspectief. Dat en de zwaarte van het werk zijn belangrijke redenen waarom werknemers de zorg verlaten of mijden. Vliegenthart gaat er vanuit dat de opleiding niet alleen leert af te wassen en bedden verschonen, maar ook oog geeft voor `psycho-sociale' aspecten. Dit maakt volgens haar het beroep uitdagender.