STELLINGEN

Waar een buitenstaander slechts een bord met wat houtjes ziet, ziet een schaker een hele wereld.

P. BRASSER, TU Delft

Ook al loop je nog zo hard, de achterstand die je oploopt door te laat te vertrekken haal je niet in.

L.T. DIJKHORST-OEI, Universiteit Utrecht

Gelet op de kleding waarin men tegenwoordig naar het werk gaat, maken veel mensen van het werk hun hobby.

A.F. HOLM, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het gezegde `blaffende honden bijten niet' is ontstaan uit het gegeven dat blaffende honden doorgaans niet geaaid worden.

P.C. SMITS, Universiteit Utrecht

De behoefte aan verre vakantiereizen is omgekeerd evenredig met de grootte van de achtertuin.

J. DE BREE, Universiteit Utrecht

Van de gelegenheid om TV-programma's niet te bekijken, wordt te weinig gebruik gemaakt.

P.J. VAN MIDDEN, Universiteit van Amsterdam