Spaarloon komt vrij, geen koopgolf

Nederland staat geen koopgolf te wachten als volgend jaar februari de eerste geblokkeerde spaargelden vrijkomen uit de populaire spaarloon- en premieregeling. De meeste spaarders (63,7 procent) laten het geld op hun rekening staan.

Dat blijkt uit een enquete van het FNV Magazine. Maar liefst 55,6 procent van de huishoudens heeft volgens dat onderzoek een bedrijfsspaarregeling. Van de ruim 44 procent zonder spaarregeling overweegt 13 procent er alsnog een te nemen. Eenvijfde van de spaarders heeft het tegoed tussentijds opgenomen; 39 procent besteedde het aan de koop van een huis, 30 procent kocht een lijfrente/levensverzekering en bijna 3 procent gebruikte het voor de pensioenvoorziening. Onbekend is wat de rest met het geld deed.

Bijna 37 procent van de spaarders weet nog niet wat ze te zijner tijd met het vrijgekomen spaargeld gaat doen. Ruim 14 procent gebruikt het voor de pensioenvoorziening, 9 procent voor de koop van een huis, hetzelfde percentage voor studie, 4,8 procent voor een grote aankoop, 4,5 procent voor vakantie, ruim 3,5 procent voor de aanschaf van luxe artikelen en hetzelfde percentage voor directe aankopen in bijvoorbeeld de supermarkt.

Van alle spaarders en niet-spaarders vindt ruim de helft dat de vakbeweging extra looneisen moet stellen als het kabinet de spaarregelingen beperkt of afschaft. De spaarloonregelingen zijn in 1994 ingevoerd om een klimaat van gematigde loonstijgingen mogelijk te maken, maar staan binnen de politiek al enige tijd ter discussie.

De aanhang van D66 telt de meeste spaarders (65 procent), gevolgd door die van de VVD (64 procent), de PvdA (56 procent) en GroenLinks (54 procent). Waar het gaat om de maximale inleg staat de VVD-spaarder met 91 procent bovenaan, gevolgd door CDA, PvdA, D66 GroenLinks en CDA.

Door de introductie van de spaarloonregeling en de premiespaarregeling heeft het sparen in Nederland een grote vlucht genomen. Eind vorig jaar benutten 3,7 miljoen mensen deze fiscaal aantrekkelijke regelingen. In totaal is daarmee een bedrag van 11,7 miljard gulden gemoeid. (ANP)