Mens en Bedrijf

Y.H.M.N. Folmer is benoemd tot algemeen directeur van Koninklijke Hausemann & Hotte. Hij volgt H.J. Hotte op, die samen met M.J. Keiser deel blijft uitmaken van de directie.