Fiat voor fusie AOT-Labouchere

Hoekmans- en optiebedrijf AOT en zakenbank Labouchere hebben met de Amsterdamse effectenbeurs en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) overeenstemming bereikt over hun voorgenomen fusie. De beurs en de toezichthouder eisten een constructie waarbij de onafhankelijkheid van de hoekmansbedrijven bij een fusie met de zakenbank zou worden gewaarborgd.

Vorige maand blies de STE de fusieplannen van AOT en Labouchere af nadat de effectenbeurs AEX al haar goedkeuring had gegeven. Volgens de STE mag een hoekman, een intermediair voor professionele financiele partijen dat koersen afgeeft, niet samengaan met een commisionair, een tussenpersoon voor het beleggende publiek. Alleen wanneer de hoekman neutraal is, kan hij kopers en verkopers een onafhankelijke prijs maken: dat is niet meer het geval wanneer de koper of verkoper het moederbedrijf van de hoekman is.

AOT heeft nu de hoekmansbedrijven van zijn onderneming afgesplitst en verkocht aan de nieuw op te richten Holding van de Hoekmansbedrijven (HvH). Een nog te vormen groep van onafhankelijke beleggers koopt vervolgens 75 procent van de aandelen HvH. De holding HvH zal de koop van de hoekmansbedrijven van AOT niet direct kunnen financieren. Deze forse schuld zal in jaarlijkse vastgestelde termijnen worden afbetaald.

AOT koopt Aegon-dochter Labouchere met 40.285.000 nieuwe aandelen AOT. Daarmee wordt Aegon voor circa 60 procent eigenaar van de combinatie Bank AOT Labouchere. De verzekeraar krijgt echter een beperkt, indirect zeggenschap.

De fusiepartners willen op termijn alsnog de hoekmansholding laten fuseren met Bank AOT Labouchere. “Maar om dat mogelijk te maken zullen eerst de beursregels moeten worden aangepast' aldus directievoorzitter S.L. de Boer van AOT.