`Cohen correct met weigering van asiel'

Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft niet in strijd met de wet gehandeld door asielzoekers die al in een ander Europees land asiel konden aanvragen, geen onderdak meer te geven. Dit vloeit voort uit een uitspraak van de rechtbank in Arnhem van vanochtend.

In een kort geding tegen de Staat der Nederlanden eisten twee Bosniers, die eerder langere tijd in Duitsland en Italie verbleven, alsnog door de overheid geregelde opvang. De rechtbank in Arnhem heeft deze eis vanochtend afgewezen.

Vorige maand bepaalde staatssecretaris Cohen dat asielzoekers die al eerder om toelating in een andere Europese lidstaat hebben gevraagd en nu in Nederland wederom asiel aanvroegen, niet langer werden opgevangen. In afwachting van terugzending naar die andere lidstaat, moeten zij voor zichzelf zorgen. Cohen nam deze maatregel nadat een groot tekort aan opvang voor asielzoekers was geconstateerd. Wel maakte hij een uitzondering voor alleenstaande vrouwen met kleine kinderen en zwangere vrouwen; zij worden wel opgevangen.

De maatregel leidde tot felle kritiek van een aantal maatschapelijke organisaties, als Amnesty International, Vluchtelingenwerk en de Raad van Kerken. Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils besloten na het ingaan van de maatregel de mensen met een Dublin-claim op te vangen. In het Verdrag van Dublin heeft de Europese Unie afges proken dat asielzoekers nog maar in een lidstaat asiel mogen aanvragen. Volgens Vluchtelingenwerk stuurde Justitie de afgelopen maand 124 mensen de straat op, waaronder 26 kinderen. Jaarlijks zou het gaan om circa vijfduizend mensen. Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils hebben aangekondigd vanaf aanstaande woensdag de mensen met een Dublin-claim niet langer onderdak te bieden, omdat zij zelf de noodopvang niet meer aankunnen. De organisaties menen dat het op straat zetten van asielzoekers een “disproportionele maatregel is'.