Clubkaart

De persoonsgebonden clubcard kan niet per 1 augustus worden ingevoerd in het betaald voetbal. Dat is de uitkomst van een in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld rapport. De kaart kan in de huidige vorm geen bijdrage leveren aan het terugdringen van vandalisme in de stadions.