VS wijzen signaal van Saddam af; 'Niets nieuws, niets positiefs'

De Verenigde Staten hebben gisteren een eerste teken van compromisbereidheid van de Iraakse leider Saddam Hussein van de hand gewezen als “niets nieuws, niets positiefs of productiefs'.

Het Amerikaanse leger liet tegelijk weten in actie te kunnen komen zodra president Clinton daartoe het bevel geeft. Clinton zelf zei dat Saddam “nog steeds de mogelijkheid heeft de crisis nu te beeindigen' door de samenwerking met de VN te hervatten.

Saddam zei gisteren tegen de Russische ambassadeur in Bagdad, die met boodschappen van president Jeltsin en premier Primakov kwam, dat zijn land openstaat voor “elk initiatief dat de mogelijkheid biedt van inwilliging van zijn gerechtvaardigde en evenwichtige eisen', namelijk opheffing van de VN-sancties. Saddam onderstreepte dat de Iraakse besluiten van 5 augustus en 31 oktober, die in twee fasen een eind maakten aan de samenwerking met de VN-wapencommissie UNSCOM, “niet waren bedoeld om een crisis te creeren of niet samen te werken met de Veiligheidsraad, maar om de gerechtvaardigde eisen van Irak te bevredigen'. Het was de eerste keer dat Saddam zelf reageerde op de in kracht toenemende internationale dreigementen van militaire actie tegen Irak als dat de samenwerking met UNSCOM niet direct hervat.

Een woordvoerder van het Witte Huis reageerde meteen afwijzend op Saddams uitspraak. Een andere hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris somde na een bijeenkomst van president Clintons nationaal veiligheidsteam precies op wat Saddam moet doen om nog aan een militaire actie te ontsnappen. “Irak moet gezaghebbend publiekelijk en onvoorwaardelijk zijn besluiten van 5 augustus en 31 oktober herroepen, en volledig samenwerken met UNSCOM', zei hij. “De publieke beloften van Irak moeten worden gevolgd door concrete aantoonbare daden.'

Eerder had de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, Saddam Hussein nogmaals vanuit New York opgeroepen met de VN-inspectiesteams mee te werken, en erop gewezen dat dit leidt tot het opheffen van het totale handelsembargo dat de Veiligheidsraad acht jaar geleden tegen Irak afkondigde.

De Veiligheidsraad heeft een brief in deze zin naar Irak gestuurd. Annan zei dit na urenlang beraad van de Veiligheidsraad over de crisis. Vandaag praat de raad verder over de kwestie. Annan zei dat de gebeurtenissen op de grond “van ons lijken weg te lopen', in een toespeling op de geringe mogelijkheden van de VN om de ontwikkelingen te beinvloeden. Volgens de Washington Post kan het nog wel een dag of tien duren voor de Amerikanen in actie komen. De krant leidt dat onder andere af uit het feit dat president Clinton zijn reis naar Azie, die later vandaag moet beginnen nog niet heeft afgelast.