Temponorm in 2000 voor OV-kaart

DEN HAAG, 14 NOV. De OV-studentenkaart valt vanaf het studiejaar 2000/2001 onder de temponorm. Dat is een jaar later dan in het regeerakkoord was overeengekomen. Studenten die minder dan de helft van hun studiepunten halen, zullen de kaart moeten terugbetalen. Volgens de IB-Groep in Groningen was het technisch onmogelijk de wetswijzigingen binnen een jaar uit te voeren. De financiele gevolgen van het uitstel worden in de voorjaarsnota verwerkt.

De maatregelen gaan gelden voor studenten die zich vanaf het studiejaar 1999/2000 voor het eerst inschrijven. Voor studenten die voor 1 september 1999 studeerden, verandert niets. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met deze voorstellen van minister Hermans.

Vanaf het studiejaar 2000/2001 krijgen studenten ook de mogelijkheid de kaart te weigeren. In dat geval krijgen ze het bedrag van de studentenkaart, 1.440 gulden per jaar, uitbetaald.

Deze temponorm geldt al voor de basis- en aanvullende beurs. Halen studenten de helft van hun studiepunten, dan krijgen zij de beurs en de vervoerskaart als gift. Een student die niet het risico wil lopen de kaart terug te moeten betalen, levert de kaart in of haalt die niet op. Over die maanden hoeft de kaart niet te worden terugbetaald.