Rijscholen

Het bericht in NRC Handelsblad van 9 november over de vermeende discriminatie van examenkandidaten door het CBR is wel erg kort door de bocht. Drie jaar geleden is het CBR tot herinschrijving van alle rijscholen overgegaan, niet om kandidaten te discrimineren maar om hen kwaliteit te garanderen. Instellingen als het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de ANWB en rijschoolorganisaties als de BOVAG en de ABAN vonden met het CBR dat aan excessen zoals niet-opgeleide instructeurs belastingfraude en les geven in gestolen auto's een einde moest komen.

Sinds de herinschrijving is het aantal bij het CBR geregistreerde rijscholen met 20 procent afgenomen. Vrijwel alle overige rijscholen hebben zich bij het CBR ingeschreven en hebben daarvan de bewijzen laten zien: inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, kentekenbewijzen van de lesauto's en diploma's van de instructeurs. Als tegenprestatie biedt het CBR de ingeschreven rijscholen vier faciliteiten: de instructeur mag meerijden tijdens het examen; de rijschool krijgt de mogelijkheid zelf via een modem examens te reserveren in de reserveringscomputer van het CBR; de rijschool wordt uitgenodigd voor het periodieke regionaal overleg tussen rijscholen en het CBR; en rijscholen worden op de hoogte gehouden van wetten, regels, vakinformatie en hun slagingspercentages. Mijns inziens is hier sprake van een zakelijke win-win-overeenkomst. De Nationale Ombudsman heeft de inschrijfregeling overigens goedgekeurd.

Sinds de herinschrijving bereiken geen van de bovengenoemde organisaties nog berichten over malafide praktijken. Het CBR betreurt het dat een beperkt aantal kandidaten niet van de faciliteiten kan profiteren doordat hun rijschool weigert zich in te schrijven.

Conclusie: het CBR stelt kwaliteitseisen ten gunste van de overgrote meerderheid van de Nederlandse rijscholen en hun leerlingen.

    • Drs.J.F. Fontijn
    • Externe Betrekkingen Cbr